NORFACE

Partnerji

Avstrija

Avstrijski znanstveni sklad (The Austrian Science Fund – FWF)

FWF je osrednja organizacija za financiranje temeljnih raziskav v Avstriji. Vrednote, katerim pri svojem delovanju sledi FWF, so podpora raziskovalni odličnosti, neodvisnost pri delovanju, transparentnost in poštenost ter integracija znanstvene skupnosti in njena uveljavitev v mednarodnem prostoru. Ključno vodilo delovanja FWF je zaveza k enaki obravnavi vseh znanstvenih disciplin, ki so financirane iz skupnega proračuna. Največji delež sredstev FWF namenja t.i. stand-alone projektom (55%). Poleg tega FWF financira še programe znanstvenih prioritet, doktorske programe, programe za spodbujanje mobilnosti raziskovalcev ter programe za promocijo žensk.

Kontaktna oseba:

URL: