NORFACE

Novice, obvestila

Program CHANSE in mreža NORFACE: objava mednarodnega razpisa »Povečanje blaginje za prihodnost« ter najava spletnega seminarja

 

 

 

V ponedeljek, 26. maja 2023, je bil na spletni strani CHANSE objavljen mednarodni razpis, ki sta ga sooblikovali mreži NORFACE in HERA za raziskovalne projekte na področju družboslovnih in humanističnih znanosti znotraj skupnega evropskega raziskovalnega prostora (ERA).

V razpisu sodeluje 27 nacionalnih organizacij iz 24 držav. Na razpis se lahko prijavijo mednarodni konzorciji prijaviteljev, sestavljeni iz najmanj štirih in do največ šestih vodilnih raziskovalcev. Konzorcij lahko zaprosi za sofinanciranje v višini do 1.500.000 EUR. Sofinanciranje projekta traja med 24 in 36 meseci. Koordinator razpisa »Povečanje blaginje za prihodnost« (ang. Enhancing Well-being for the future) je Poljski nacionalni znanstveni center (NCN).

Poudarek razpisa je na spodbujanju raznolikosti v raziskavah, pri čemer so prijavitelji izrecno spodbujeni k upoštevanju naslednjih vidikov pri sestavi raziskovalne skupine:

  • ravnovesje med spoloma,
  • ravnovesje akademske starosti,
  • geografska raznolikost,
  • izmenjava znanja in učinkov.

Teme razpisa:

  • Krize, izzivi ter blaginja
  • Okoljski izzivi in blaginja
  • Blaginja in duševno zdravje
  • Blaginja, ekonomija in politika

Opis tematik razpisa je na voljo na spletni strani http://www.arrs.si/sl/medn/norface/obvestila/23/inc/Well-being_Opis%20tematik.pdf

Prijave na razpis morajo biti oddane preko sistema EPSS.

Okvirna časovnica:

Uradna objava razpisa in zagon sistema za oddajo prijav:            26. maj 2023

Rok za oddajo predlogov projektov 1. faze:                                21. september 2023, do 14. ure

Rok za oddajo predlogov 2. faze (samo za povabljene):               26.marec 2024, do 14. ure

Objava rezultatov razpisa:                                                         oktober/november 2024

Predviden začetek financiranja izbranih projektov:                       konec 2024/začetek 2025


Iskalnik partnerjev in projektov

CHANSE prijaviteljem omogoča iskanje partnerjev s pomočjo orodja za navezavo stikov, ki je na voljo na spletni povezavi: https://www2.ncn.gov.pl/partners/chanse/. Orodje lahko uporabljajo projekti, ki iščejo partnerje in partnerji, ki iščejo projekte.


Spletni seminar za predstavitev razpisa

Sekretariat konzorcija CHANSE (Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe) bo organiziral spletni seminar, ki bo potekal 16. 6. 2023 med 10. in 12. uro. Dogodek, katerega namen je predstavitev razpisa »Povečanje blaginje za prihodnost«, bo potekal v angleškem jeziku. Več informacij na spletni strani: https://chanse.org/announcement-of-the-call-enhancing-well-being-for-the-future/.

Zainteresirane prosimo, da se za več informacij obrnejo na nacionalno kontaktno točko ali pa pišejo na naslov wellbeing@ncn.gov.pl.

Nacionalna kontaktna točka:

Ana Jakopin, ana.jakopin@arrs.si, 01 400 5943

Jelka Fric Jekovec, jelka.fric-jekovec@arrs.si, 01 400 5931