Mednarodno sodelovanje

Dogodki

VII. Bled Forum o Evropi

3. - 4. marec 2006

 
   

V dneh od 3. do 4. marca 2006 bo na Bledu v hotelu Golf potekal VII. Bled Forum o Evropi, ki ga organizirajo Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Austrian Science and Research Liaison Offices Ljubljana and Sofia in društvo Bled Forum o Evropi.

Bled Forum o Evropi je regionalni strokovno-znanstveni dogodek (prvič organiziran leta 1996), na katerem sodelujejo neodvisni strokovnjaki z različnih področij, predstavniki vladnih institucij in poslovnega sektorja. Tema letošnjega Foruma je izziv s katerim se danes sooča Evropa ter vloga EU v svetu. Naslov VII. Bled Foruma o Evropi je Konferenca predvidevanja o globalnem, evropskem in regionalnem upravljanju (Foresight Conference on Global, European and Regional Governance).

Namen konference:

S konferenco želimo organizatorji prispevati k razvoju perspektivnih študij (Foresight studies) v Evropi ter predvsem k razvoju in povečevanju pomena le-teh v državah zahodnega Balkana (Bosna in Hercegovina, Srbija in Črna gora, Makedonija in Albanija).

Glavne teme konference:

  • Globalni izzivi (AC UNU Millenium Project) in vloga perspektivnih študij za globalno upravljanje
  • Evropski izzivi (Lizbonski proces v širši perspektivi) ter vloga perspektivnih študij pri oblikovanju evropskih politik
  • Izzivi upravljanja za države zahodnega Balkana in vloga perspektivnih študij pri njihovem razvoju

Podrobnejše informacije o dogodku in prijavah so dostopne na domači spletni strani dogodka Bled Forum on Europe.

Konferenca Bled Forum o Evropi bo sledila seminarju NORFACE o evropski prihodnosti, izzivih in raziskovanju, ki bo potekal v okviru NORFACE EU ERA net projekta (NORFACE - New Opportunities of Research Funding Co-operation in Europe glej www.norface.org). Seminar bo potekal 2. marca 2006 v hotelu Golf na Bledu.

Kontaktni osebi:

  • Blaž GOLOB, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije Tel: 01 478 4734 E-pošta: blaz.golob@gov.si
  • Miroslav POLZER, Austrian Science and Research Liaison Office Ljubljana (ASO) Tel: 01 568 4168 E-pošta: polzer@zsi.at

Priloge: