Mednarodno sodelovanje

Gostovanje raziskovalcev iz tretjih držav

Vpis v seznam

Vpis v seznam ARRS izvede na osnovi pisnega obvestila zakonitega zastopnika raziskovalne organizacije, da je sklenila sporazum o gostovanju. V obvestilu mora raziskovalna organizacija navesti naslov ali namen raziskovalne dejavnosti ali raziskovalnega področja, v zvezi s katerim gosti raziskovalca iz tretje države, ter datum začetka in konca ali predvideno trajanje raziskovalne dejavnosti, za katero je sklenjen sporazum.