Mednarodno sodelovanje

Mednarodni sporazumi

Skupna izjava o sodelovanju v znanosti in tehnologiji med Ministrstvom za znanost in tehnologijo Republike Slovenije in Ministrstvom za izobraževanje, raziskave in cerkvene zadeve Kraljevine Norveške

Na podlagi pogovorov o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju v Oslu maja 1998 in v interesu raziskovalcev in znanstvenikov obeh držav, dr. Lojze Marinček, minister za znanost in tehnologijo Republike Slovenije in dr. Jon Lilletun, minister za izobraževanje, raziskave in cerkvene zadeve Kraljevine Norveške, izražata svojo odločenost okrepiti in pospešiti sodelovanje na področju znanstvenih raziskav in tehnološkega razvoja med Republiko Slovenijo in Kraljevino Norveško.

Ta proces se bo odvijal v okviru obstoječih zakonodajnih in ureditvenih ukrepov vsake države ter bo zasnovan na obstoječih stikih med znanstvenimi in raziskovalnimi ustanovami in znanstveniki in raziskovalci obeh držav ter na odnosih sodelovanja, ki se bodo še razvili. Obe strani bosta podpirali oblikovanje novih povezav in v ta namen nudili informacijsko podporo.

Glede na to, da uspešno dvostransko sodelovanje ocenjujemo kot temelj za vključevanje rezultatov skupnih raziskav v večstranske programe in torej za njihov nadaljnji razvoj in potrditev, bosta obe ministrstvi posebno pozornost posvečali znanstvenim in tehnološkim področjem, ki bodo sporazumno opredeljena kot prednostna in bosta spodbujali politiko v zvezi z udeležbo v mednarodnih raziskovalnih in razvojnih programih.

Ministra se strinjata, da je bilo vzpostavljeno ugodno ozračje za nadaljnji razvoj dvostranskega sodelovanja, in si bosta prizadevala še izboljšati te pogoje v dobro obeh strani.

Sestavljeno v Oslu dne 12. maja 1998 v dveh izvirnikih v angleškem jeziku.


Minister za znanost in tehnologijo Republike Slovenije:
dr. Lojze Marinček
Minister za izobraževanje, raziskave in cerkvene zadeve Kraljevine Norveške:
dr. Jon Lilletun