Mednarodno sodelovanje

ZDA

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega razpis za sodelovanje slovenskih raziskovalcev v shemi Materials World Network (MWN) v letih 2013-16

Na Javni razpis za sodelovanje slovenskih raziskovalcev v shemi Materials World Network (MWN) Nacionalne znanstvene fundacije (NSF) Združenih držav Amerike v letih 2013 – 2016 (Uradni listi RS, št. 71/2012) je na Javno agencijo za raziskovalno dejavnost RS (v nadaljnjem besedilu: agencija) prispelo osem prijav slovenskega sklopa skupnih slovensko-ameriških projektov. National Science Foundation (NSF) nas je obvestila, da so prejeli vseh osem prijav ameriškega sklopa istih projektov, v recenzijo pa so poslali le tri od njih; pet prijav so zavrgli iz formalnih razlogov.

Maja 2013 nas je NSF obvestila, da je bil ameriški sklop projekta (z naslovom »Quasi-phase matching in non-centrosymmetric wide band gap semiconductors«, nosilec prof. Ramón Collazo, Državna univerza v Severni Carolini, North Carolina State University) ocenjen pozitivno in uvrščen tako visoko, da bo NSF projekt v trajanju treh let podprla, če enako stori ARRS s slovenskim sklopom (z naslovom »Nelinearna optika moduliranih GaAlN valovodov (Nonlinear optics of modulated GaAlN waveguides)«, nosilec dr. Marko Zgonik; prijavitelj: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko). Znanstveni svet Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (ZSA) je na seji 15.7.2013 podprl sofinanciranje slovenskega sklopa.

NSF nas je obvestil, da bo naslednji razpis MWN predvidoma razpisal avgusta 2014.