Mednarodno sodelovanje

ZDA

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega razpis za sodelovanje slovenskih raziskovalcev v shemi Materials World Network (MWN) v letih 2012-15

Na Javni razpis za sodelovanje slovenskih raziskovalcev v shemi Materials World Network (MWN) Nacionalne znanstvene fundacije (NSF) Združenih držav Amerike v letih 2012 – 2015 (Uradni listi RS, št. 67/2011) je na Javno agencijo za raziskovalno dejavnost RS (v nadaljnjem besedilu: agencija) prispelo šest prijav slovenskega sklopa skupnih slovensko-ameriških projektov. National Science Foundation (NSF) nas je obvestila, da so prejeli vseh šest prijav ameriškega sklopa istih projektov, v recenzijo pa so poslali le dve od njih; štiri prijave so bile zavržene iz formalnih razlogov.

Dne 27.4.2012 nas je NSF obvestila, da v skladu s svojimi recenzijami nobenega od dveh ocenjevanih ameriških sklopov projektov ne bodo predlagali v sofinanciranje. V skladu z razpisnimi pogoji agencija lahko sofinancira samo prijave, ki jih v sofinanciranje sprejme tudi NSF, zato nadaljnja obravnava slovenskih sklopov skupnih prijav ni več možna.

Agencija in National Science Foundation sta sklenili, da ponovno razpišeta skupen razpis predvidoma avgusta 2012.