Mednarodno sodelovanje

ZDA

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega razpis za sodelovanje slovenskih raziskovalcev v shemi Materials World Network (MWN) v letu 2010

Na razpis so na Javno agencijo za raziskovalno dejavnost RS (v nadaljnjem besedilu: agencija) prispele tri prijave slovenskega sklopa skupnih slovensko-ameriških projektov. National Science Foundation (NSF) nas je obvestila, da so prejeli tri prijave ameriškega sklopa istih projektov, vendar nobene od njih niso poslali v recenzijo, ker so bile zavržene iz formalnih razlogov. V skladu z razpisnimi pogoji agencija lahko obravnava samo prijave, ki so formalno pravilne tako v ameriškem kot slovenskem sklopu. Zaradi ameriškega obvestila o zavržbi ameriških sklopov projektov agencija slovenskih sklopov projektov ne more več obravnavati.

Agencija in National Science Foundation sta sklenili, da ponovno razpišeta skupen razpis predvidoma avgusta 2011.