Mednarodno sodelovanje

ZDA

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati javnega razpisa za sofinanciranje znanstveno-raziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike v letih 2006 – 2007 - materialni stroški za leto 2007

Rezultati javnega razpisa za sofinanciranje znanstveno-raziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike v letih 2006 – 2007 - materialni stroški za leto 2007

Od 52 odobrenih projektov je bilo 16 projektov takih, ki se jim v skladu z drugim odstavkom 20. člena Pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije (Uradni list RS št. 12/05, 49/05, 39/06 in 5/07) in v skladu z določili javnega razpisa pod točko 2.a in 3.b, odobri sofinanciranje izvajanje mednarodnega projekta v višini do 2.500.000 SIT letno za posamezen projekt. Odobrena sredstva do višine 2.500.000 SIT letno lahko 16 neposrednih izvajalcev mednarodnih projektov uporabi za odobrene medsebojne izmenjave (v skladu z določili prve, druge in tretje alineje 3. točke javnega razpisa) ter za stroške raziskav (v skladu z določili 3.b točke javnega razpisa in drugim odstavkom 20. člena pravilnika), ki vključujejo: stroške inštrumentov in opreme, ki se izključno in stalno uporablja za raziskovalne aktivnosti, stroške za svetovalne in podobne storitve, dodatne skupne stroške, ki nastajajo neposredno kot posledica raziskave in razvoja ter druge operativne stroške, ki nastajajo neposredno kot posledica raziskav in razvoja."

Višina odobrenih materialnih stroškov za leto 2007 pri 16 projektih, ki so v priloženi tabeli označeni z A+B in ki se jih sofinancira v višini do 2.500.000 SIT letno, za medsebojne izmenjave ter za stroške raziskav

Prilogi: