Mednarodno sodelovanje

ZDA

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike v obdobju od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2020

Razpis
  Okvirni datum

  Objava javnega razpisa

29. 06. 2018, Uradni list RS, št. 44/2018

  Zaključek razpisa

05. 09. 2018 ob 14.00

  Odpiranje prijav

07. 09. 2018

  Obvestila za dopolnitev nepopolnih prijav

14. 09. 2018

  Seja strokovne komisije

03.10.2018

  Seja Znanstvenega sveta agencije

22.10.2018

  Obvestila prijaviteljem o izboru prijav

30.10.2018

  Objava rezultatov na spletni strani agencije

30.10.2018

  Rok za predložitev ugovorov

15 dni
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano