Mednarodno sodelovanje

Turčija

Razpisi in pozivi

Razpis štipendij turške vlade

TURŠKA VLADA ZA ŠTUDIJSKO LETO 2003/2004

Dve 8-mesečni štipendiji za podiplomsko raziskovalno delo na turških univerzah, od 1. 10. 2003 dalje.

OSNOVNI POGOJI:

  • starost: do 35 let
  • slovensko državljanstvo
  • zaključen visokošolski študij
  • področje študija: tisto, ki ga je oz. ga kandidat študira
  • obvezno učenje turškega jezika, če ga kandidat ne zna
  • že navezan stik oz. povabilo iz turške univerze

ROK za prijave na Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport je DO 10. JUNIJA 2003

Prijavne obrazce in dodatne PISNE informacije o posamezni štipendiji lahko naročite po telefonu na:
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport,
Služba za mednarodno sodelovanje,
Trg OF 13, Ljubljana,
Tel: (01) 478 47 54