Mednarodno sodelovanje

Švica

Novice, obvestila

Švicarska nacionalna znanstvena fundacija (SNSF) obvešča o razpisu SCOPES

Program SCOPES (Scientific co-operation between Eastern Europe and Switzerland) za znanstveno sodelovanje med Vzhodno Evropo in Švico, ki ga financirata Švicarska nacionalna znanstvena fundacija (Swiss National Science Foundation, SNSF) ter Švicarska agencija za razvoj in sodelovanje (Swiss Agency for Development and Co-operation, SDC), spodbuja znanstveno sodelovanje med raziskovalnimi skupinami in institucijami v Švici in vzhodni Evropi, ki izvajajo nekomercialne znanstvene raziskave.

Novi fazi programa SCOPES 2013-2016 je bil dodeljen proračun v višini 16 milijonov CHF in zajema naslednje instrumente:

  • Skupni raziskovalni projekti (Joint Research Projects, JRPs)
  • Institucionalna partnerstva (Institutional Partnerships, IP)
  • Pripravljalni projekti (Preparatory Grants, PGs)
  • Valorizacijski projekti (Valorisation Grants ,VGs)
  • Konferenčni projekti (Conference Grants, CGS)

Ni posebnih tematskih zahtev, vendar morajo poleg znanstvene kakovosti JRPs in IPs nositi razvojni potencial (krepitev usposobljenosti) za vzhodnoevropske partnerje.

Razpis za zbiranje predlogov

V okviru SCOPES 2013-2016 je odprt razpis za zbiranje predlogov za skupne raziskovalne projekte ter institucionalna partnerstva do 20 septembra 2013. Prijave za konferenčne projekte se lahko predloži skozi celotno obdobje trajanja programa. Prijavo odda glavni prijavitelj, ki mora biti zaposlen na švicarski inštituciji.

Več informacij je na voljo na spletni strani
http://www.snf.ch/E/international/europe/scopes/Pages/default.aspx.

Razpis je objavljen na spletni strani
http://www.snf.ch/E/international/europe/scopes/Pages/call-for-proposals.aspx
z glavnim dokumentom
http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/int_sco_call.pdf.

Kontakt:
SNSF International Co-operation, E-mail: international@snf.ch