Mednarodno sodelovanje

Rusija

Novice, obvestila

Napoved objave javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Rusko federacijo – v začetku meseca junija 2007

Na podlagi Protokola 6. zasedanja Medvladne slovensko-ruske komisije za trgovinsko-ekonomsko in znanstveno-tehnično sodelovanje, podpisanega 25. maja 2007 v Ljubljani, bo takoj objavljen javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja z Rusko federacijo za leti 2008-2009

Zaradi kratkega roka za predložitev prijav, razpis bo odprt samo do 10. julija 2007, objavljamo kratko informacijo o najavljenem javnem razpisu.

Predvideni datum objave v Uradnem listu RS: Začetek junija 2007

Predvideni datum zaključka javnega razpisa: 10. julij 2007

Status: Planiran javni razpis v začetku septembra 2007

Obrazložitev k napovedniku objave javnega razpisa, zaradi kratkega roka za predložitev prijav

Predmet javnega razpisa:

Sofinanciranje mednarodnih znanstvenoraziskovalnih projektov na naslednjih področjih:

  • informacijsko-komunikacijske tehnologije
  • nanosistemi in novi materiali;
  • živi sistemi (medicina, biotehnologija);
  • racionalna raba naravnih virov;
  • energetika, energetska varnost (novi netradicionalni viri, vodikove celice, biodiesel).

Namen in cilji razpisa

Obe strani se bosta v jeseni 2007 dogovorili o možnostih (so)financiranja dvostranskega sodelovanja na zgoraj navedenih področjih.

Okvirna višina sredstev

Predvidena orientacijska višina sredstev za izvedbo tega razpisa je 125.188 EUR

Predvideni rok začetka sofinanciranja je 01.01.2008.

Objava razpisa in razpisna dokumentacija/obrazci: ARRS

Kontaktna oseba: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije: Katarina Seršen (478-46-59).