Mednarodno sodelovanje

Romunija

Novice, obvestila

Interes za sodelovanje romunske institucije INCD ECOIND z zainteresiranimi slovenskimi partnerji

Institucija INCD ECOIND je nacionalna institucija, ki se financira brez proračunskih sredstev, občasno je financirana iz javnih fondov za dejavnosti znotraj nacionalnih in mednarodnih programov in z neposrednimi pogodbami in stiki z javnimi in zasebnimi mednarodnimi družbami. Romunski institut je tudi mednarodno priznan in znotraj instituta sodelujejo kemiki, inženirji kemije, biologi, geografi, ekologi, matematiki, pedologi ipd z ustrezno izobrazbo in pravimi izkušnjami.

INCD ECOIND se ukvarja v glavnem z aplikativnimi/uporabnimi raziskavami, s temeljnimi in razvojnimi raziskavami konzultantskimi uslugami in visokošolskim izobraževanjem na področju varstva okolja (v glavnem industrijsko onesnaževanje, njen sedež je v Bukarešti.

Glavna področja raziskav so:

  • kontrola onesnaževanja (voda, zemlja, zrak, odpadki),
  • pozemeljsko in površinsko ocenjevanje vode /pitnost in tehnologije,
  • ocena onesnaženja (vplivne študije, okoljska uravnoteženost, ocena okoljske nevarnosti/tveganja),
  • industrijska in komunalna tehnologija za uporabo onesnažene vode,
  • biološko/kemijsko blato za pogojevanje in procesiranje tehnologij,
  • tehnologije za delovanje in ponovno uporabo vrednih predmetov iz onesnažene vode in odpadkov ,
  • okolje – kvaliteta poklicno zdravje in varnost – varnost hrane, veliki vzdrževalni sistemi za prehrambeno varnost,
  • konzultantstvo, ekspertize in tehnična pomoč,
  • izpopolnjevanje in seznanjanje na navedenih področjih.

Romunska Institucija je zainteresirana za sodelovanje s projektnimi partnerji iz Slovenije v okviru Programa za znanstveno in tehnološko sodelovanje na osnovi katerega je ravno sedaj odprt Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega in tehnološkega sodelovanja obdobje 2008 – 2009. Končni rok za oddajo vlog je 2. julij 2007 do 12.ure.

Priložena je tudi krajša predstavitev instituta, ki bo zagotovo zanimiva za nekatere raziskovalne institucije in univerze, da se seznanijo z dejavnostjo INCD ECOIND in za morebitno sodelovanje med institucijami.

Priloga o zanimanju za dvostransko sodelovanje ter informacijo o centru INCD ECOIND: