Mednarodno sodelovanje

Poljska

Novice, obvestila

6. zasedanje slovensko-poljskega skupnega odbora za sofinanciranje znanstveno-tehnološkega projektnega sodelovanja

V Varšavi je bilo četrtek in petek dne 5. in 6. februarja 2004 Šesto zasedanje slovensko-poljskega skupnega odbora za znanstveno in tehnološko sodelovanje. Odbor je bil ustanovljen na osnovi Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju v med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Poljske, ki je bil podpisan v Varšavi v mesecu maju 1996.

Skupni odbor je pregledal 13 predlogov projektov, ki so prispeli na Javni razpis v letu 2003 za obdobje 2004 - 2005 in izbral novih 12 predlogov projektov zavrnjen je bil 1 predlog projekta, dvema projektoma pa bo nadaljevanje odobreno šele na osnovi uspešnega dela v prvem letu sodelovanja. Ob tem pa je za podaljšanje iz prejšnjega programskega obdobja to je za obdobje 2003 do 2004, potrdil tudi 13 enoletnih projektov; Projekti so bili izbrani z različnih znanstveno-raziskovalnih področij: tehnike, naravoslovja, biotehnologije, družboslovja in informatike. Člani delegacij so si izmenjali tudi informacije o znanstveni in tehnološki politiki v obeh državah.

Vodji delegacij, s slovenske strani ga. Alenka Kocjan, vodja oddelka za mednarodno znanstveno sodelovanje v Sektorju za mednarodno bilateralno znanstveno sodelovanje pri Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije in g. Marek Kepka, direktor Oddelka za mednarodno sodelovanje v Ministrstvu za znanstvene raziskave in informacijsko tehnologijo sta podpisala 6. protokol o dvostranskem sodelovanju, ki določa administrativne okvire za izvajanje skupnih projektov.

Naslednji razpis za skupne projekte v okviru slovensko-poljskega sodelovanja bo objavljen v mesecu maju 2004 in bo odprt do 30. junija 2004. Sedmo zasedanje skupnega slovensko-poljskega odbora za znanstveno in tehnološko sodelovanje bo v mesecu septembru ali oktobru 2004 v Sloveniji.

Za razpis v letu 2004 določena prioritetna področja so predvsem: okoljske tehnologije (upravljanje in zaščita okolja, skrb za vodno bogastvo, raziskave na področju genetike, organsko kmetovanje, tehnične vede, biotehnologija [hrana in zdravje], aplikativna fizika, kemija in matematika, medicina, nacionalna dediščina, sodobni družbeni izzivi).

Zaradi spodbujanja neposrednega sodelovanja med znanstveno-raziskovalnimi institucijami obeh držav na področju projektnega sodelovanja v znanosti in tehnologiji ter skupnega sodelovanja v programih EU in drugih mednarodnih programih so predvidena tudi srečanja visokih državnih uradnikov obeh ministrstev.