Mednarodno sodelovanje

Madžarska

Kontaktne osebe

Mojca Boc (NKFIH)
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Tel: (01) 400 59 71
Fax: (01) 400 59 75
E-pošta: mojca.boc@arrs.si
Katarina Seršen
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Tel: (01) 400 59 69
Fax: (01) 400 59 75
E-pošta: katarina.sersen@arrs.si
Tatjana Jurkovič
Ministrstvo za izobraževanja, znanost in šport
Tel: (01) 400 52 67
Fax: (01) 400 54 80
E-pošta: tatjana.jurkovic@gov.si