Mednarodno sodelovanje

Koreja

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Korejo v letih 2011 – 2012

Objavljamo Rezultate Javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Korejo v letih 2011 – 2012 v obliki Programa dvostranskega znanstveno in tehnološkega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Korejo v letih 2011-2012, ki je bil sprejet po dopisni poti dne 27.7.2011. Na prvi razpis v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 69/2010, dne 27.8.2010)  je v roku prispelo 6 pravilno označenih vlog, na drugi razpis v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 83/2010, dne 10.11.2010) pa 2 pravilno označeni vlogi. Na podlagi skupnega odbora je bilo sklenjeno, da bosta državi sofinancirali 5 skupnih projektov v obdobju od julija 2011 do 31.12.2012. Naslednji razpis bo objavljen v prvi polovici leta 2012. 

Priloga:
  • Podpisani Program dvostranskega znanstveno in tehnološkega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Korejo v letih 2011-2012: