Mednarodno sodelovanje

Koreja

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Koreje v letih 2009 – 2011

Objavljamo Rezultate Javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Koreje v letih 2009 – 2011.

Od 20. do 22. novembra 2008 je na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS potekalo 1. zasedanje Skupnega slovensko-korejskega odbora za znanstveno in tehnološko sodelovanje.

Slovensko delegacijo je vodil mag. Peter Volasko, vodja Službe za mednarodno sodelovanje in Evropske zadeve v Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, sopredsedujoči skupnega odbora, delegacijo Republike Koreje pa dr. Un Woo Lee, generalni direktor Urada za mednarodno sodelovanje Ministrstva za izobraževanje, znanost in tehnologijo Republike Koreje.

Skupni odbor je obravnaval tekoče dejavnosti v okviru Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Koreje o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju, se dogovoril o oblikah in načinu sodelovanja ter sofinanciranja skupnih dejavnosti v naslednjem obdobju ter obravnaval možna nova področja sodelovanja.

Predstavniki obeh strani so predstavili stanje na področju znanosti in tehnologije v obeh državah ter v sofinanciranje sprejeli projekt, ki ga bosta v obdobju od 2009 do 2011 izvajala Institut Jožef Stefan (dr. Danilo Suvorov s projektno skupino) in Korejski inštitut za znanosti o materialih (dr. Jeon Jae-Ho s projektno skupino).

Dogovorjeno je bilo, da bo naslednji javni razpis za sofinanciranje skupnih raziskovalnih projektov objavljen v prvi polovici leta 2010, konec leta 2010 pa bo potekalo 2. zasedanje skupnega odbora.

Ob zaključku zasedanja skupnega odbora sta vodji delegacij podpisala Protokol o 1. zasedanju skupnega odbora za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko Korejo, z bistvenimi poudarki in dogovori zasedanja ter Memorandum o soglasju o sodelovanju med Institutom Jožef Stefan in Korejskim inštitutom za znanosti o materialih.

 

Priloga:
  • Podpisani Protokol 1. zasedanja skupnega odbora za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko Korejo: