Mednarodno sodelovanje

Kitajska

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko v letih 2018 - 2020

Razpis
  Okvirni datum

  Objava javnega razpisa

20.10.2017, Ur.l. RS, št. 58/2017

  Zaključek javnega razpisa

19.01.2018 ob 12.00 uri

  Odpiranje vlog

30.01.2018

  Ocenjevanje slovenskih prijav

20.02.2018

  Zasedanje mešane komisije

26. marec 2018

  Obvestilo prijaviteljem o rezultatih izbora na zasedanju

23.04.2018

  Objava rezultatov na spletni strani agencije

24.04.2018

  Čas izvajanja izbranih projektov

2018 - 2020
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano