Mednarodno sodelovanje

Kitajska

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko v letih 2017-2018

Razpis
  Okvirni datum

  Objava javnega razpisa

11.03.2016 (Ul. RS, št. 19/16)

  Zaključek javnega razpisa

10.05.2016

  Odpiranje vlog

12.05.2016

  Ocenjevanje vlog

09.06.2016

  Zasedanje mešane komisije

november 2016

  Objava rezultatov na spletni strani agencije

13.12.2016

  Obvestilo prijaviteljem o vlogah

13.12.2016
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano