Mednarodno sodelovanje

Kitajska

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko v letih 2009 – 2011

Razpis
  Okvirni datum

  Objava javnega razpisa (Ur.l. RS, št. 5/09)

23.01.2009

  Zaključek javnega razpisa

15.04.2009

  Odpiranje vlog

17.04.2009

  Ocenjevanje vlog

25.05.2009

  Zasedanje mešane komisije

05.06.2009

  Objava rezultatov na spletni strani ARRS

15.06.2009

  Seja Upravnega odbora ARRS

15.07.2009

  Obvestila prijaviteljem o vlogah

10.08.2009
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano