Mednarodno sodelovanje

Kitajska

Novice, obvestila

Poziv k prijavi projektov v okviru Partnerstva EU - Kitajska na področju raziskav in inovacij (ECRIP)

Posredujemo besedilo sporočila Delegacije EU v Pekingu v zvezi z pozivom h prijavi projektov v okviru Partnerstva EU-Kitajska na področju raziskav in inovacij (ECRIP). Evropska komisija bo za projekte namenila 4 mio EUR, njihov glavni namen pa je spodbujanje mobilnosti raziskovalcev iz obeh strani. Poziv je razdeljen na pet področij, vsako naj bi prejelo 800 tisoč EUR. Rok za oddajo prijav je 23.5.2014.

Prioritetna področja so:

  • obnovljivi viri energije, energetska učinkovitost, trajnostne energetske rešitve za mesta;
  • trajnostni urbani razvoj in načrtovanje, zelena urbana mobilnost in transport;
  • zdravstvo, javno zdravstvo in socialna politika;
  • IK tehnologije, pametna mesta;
  • hrana, kmetijstvo, bio-tehnologije in vode.

Vse podrobnosti, obrazci in kontakti so na spletni strani Evropske Komisije (Development & Cooperation).
 

Priloga:
  • Kratek opis razpisa (v angleškem jeziku):