Mednarodno sodelovanje

Kitajska

Novice, obvestila

Znanstveno in tehnološko sodelovanje med Kitajsko in EU

China-EU Science and Technology Promotion Office (CECO), ki deluje v okviru Ministrstva za znanost in tehnologijo LR Kitajske (MOST), je v zvezi s pospešenimi aktivnostmi Kitajske in EU ter njenih članic pri vključevanju v programe EU, predvsem v 6. Okvirni program, pripravil posebno zloženko.

Informacije naj bi bile v pomoč kitajskim podjetjem in R&R institucijam kot tudi tistim v EU oz. državah članicah EU, ki se zanimajo za sodelovanje v EU raziskovalnih programih, posebej 6. okvirnem programu. Preko CECO lahko zainteresirani pridobijo koristne informacije o kitajskih raziskovalnih organizacijah, akademijah, vodilnih nacionalnih univerzah kot možnih partnerjih za sodelovanje v omenjenih programih.

Kitajska se sicer vključuje v programe EU na osnovi Sporazuma med Kitajsko in EU o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju, ki je bil podpisan decembra 1998.

CECO kot neprofitna organizacija, s sedežem v Pekingu, je bila ustanovljen z namenom, da pomaga kitajskim institucijam in raziskovalcem kakor tudi zainteresiranim iz držav članic EU pri skupnih prijavah za 6. Okvirni program ter druge programe EU. Podrobnejše informacije: g. Albin Babič, Oddelek za multilateralno sodelovanje.

Po navedbah CECO se evropski znanstveniki in raziskovalci lahko vključujejo tudi v kitajska nacionalna raziskovalna programa 863 in 973: National High Technology Research and Development Program ( Chinese 863 Program) in the National Key Basic Research Program (Chinese 973 Program). Tako Ministrstvo za znanost in tehnologijo LR Kitajske (MOST) kot Evropska komisija močno podpirata tovrstno sodelovanje, za kar namenjata tudi določena sredstva. Podrobnejše informacije o CECO: ceco@ceco.org.cn

Zloženke so zainteresiranim na voljo v MŠZŠ , Oddelek za bilateralno znanstveno sodelovanje, ga. Zdenka Pucelj-Tič, tel. 478 4693 (zdenka.pucelj-tic@mszs.si)