Mednarodno sodelovanje

Kitajska

Novice, obvestila

Obisk slovenskih predstavnikov Veterinarske in Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani v provinci Guizhou, Kitajska

V okviru bilateralnega znanstvenega in tehnološkega sodelovanja med Slovenijo in Kitajsko se je od 19.2. do 26.2.2004 mudila na obisku v provinci Guangxi, LR Kitajska, multidisciplinarna skupina raziskovalcev Veterinarske fakultete in Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, pod vodstvom prof.dr. Milana Pogačnika, dekana Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani.

V delegaciji so bili še: Irena Marc, Center za sonaravno rekultiviranje Vremščica Univerze v Ljubljani, dr. Dragomir Kompan, prof.dr. Marijan Kotar in prof.dr.Marjan Kosec, predstavniki posameznih oddelkov Biotehniške fakultete UL.

Obisk je bil realiziran v okviru projekta Sonaravno rekultiviranje in uporaba zemljišč na krasu z živalmi kot orodjem ( Sustainable Recultivation and Land Use on Karst Regions by Means of Animals), katerega odgovorni nosilec je dekan Veterinarske fakultete prof.dr. Milan Pogačnik.

Gre za enega od 20 projektov, ki so vključeni v Protokol znanstvenega in tehnološkega sodelovanja med državama za obdobje 2003-2004.

Slovenski sodelavci na projektu so imeli predavanja s posameznih tematskih področij na Inštitutu za živinorejo (Institute of Animal Sciences) v Guilinu, kjer so si ogledali tudi Laboratorij za osemenjevanje in embriotransfer in Center za prenos zarodkov pri živalih. V bližini Guilina so obiskali poskusno polje (Dairy Farm Test Area), ki leži ob mlečni farmi v Guilinu. Poskuse izvaja lokalni Institute of Geology for Mineral Resources v sodelovanju s skupino strokovnjakov Veterinarske in Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani.

Gre za poskuse, katerih glavni namen je opredelitev najprimernejših travnih in zeliščnih vrst v ravninskem travnatem delu, opredelitev dinamike paše, opredelitev drevesnih vrst in grmovnih vrst v silvo pasturalnem sistemu, kakor tudi opredlitev vpliva vzgoje posameznih vrst rastlin ter paše na biotsko pestrost tega predela.

Po ogledu poskusnega polja je slovenska skupina tudi že podala nekatere pripombe in predloge v zvezi z nadaljevanjem poskusov na tem področju.

Ekipa je obiskala tudi področje Longsheng, ki je pod zaščito UNESCO, kjer so si ogledali kmetije, ki se ukvarjajo s kmetijstvom in kmečkim turizmom.

Po oceni obeh strani bi bilo nadaljevanje sodelovanja na področju rekultiviranja in uporabe zemljišč na kraškem območju province Guangxi z živalmi kot orodjem koristno za obe strani.

Povratni obisk kitajskih strokovnjakov v Sloveniji je predviden v prvi polovici septembra 2004.