Mednarodno sodelovanje

Kitajska

Novice, obvestila

Obisk slovenskih predstavnikov Biotehniške fakultete, Oddelek za biologijo Univerze v Ljubljani v provinci Guizhou, Kitajska

V okviru bilateralnega znanstvenega in tehnološkega sodelovanja med Slovenijo in Kitajsko v obdobju 2003-2004 ste se od 8. do 27.2.2004 mudila na obisku v provinci GUIZHOU, LR Kitajska, predstavnika Biotehniške fakultete , Oddelek za biologijo Univerze v Ljubljani, prof.dr. Boris Sket in asistentka dr. Simona Prevorčnik.

Obisk je bil realiziran v okviru projekta Temeljne in aplikativne primerjalne raziskave na zgradbi živalskih združb in sestavi favne v kraških jamah (Basic and applicative comparative research on the community structure and composition of fauna in Karst research), ki poteka z Guizhou Normal University, Guiyang, provinca Guizhou.

Slovenska gosta sta obiskala Univerzo v Guiyangu, večji del programa pa je potekal na terenu (raziskave jamske favne).

Prof.dr.Sket je na Univerzi predaval številnim študentom in učiteljem o vsebini in pomenu speleobiologije in ter možnostih za sodelovanje med dvema kraškima deželama, asistentka dr. Prevorčnikova pa je podiplomskim študentom predstavila način obdelave vzorcev.

Slovenska gosta sta obiskala nekaj izbranih jam v okolici Guiyanga, kjer je potekalo vzorčenje. Pregled in katalogiziranje nabranih vzorcev bo potekalo v Ljubljani.

Povratni obisk kitajskih gostov v Sloveniji je predviden v drugi polovici julija 2004. Kitajski gostje bodo obiskali več jam, kjer bodo opravljene še favnistične raziskave.