Mednarodno sodelovanje

Kitajska

Novice, obvestila

Katalog Mednarodnih konferenc in razstav s področja znanosti in tehnologije v Ljudski republiki Kitajski v letu 2004

Veleposlaništva Republike Slovenije v Pekingu nam je posredovalo katalog s pregledom Mednarodnih konferenc in razstav s področja znanosti in tehnologije v Ljudski republiki Kitajski v letu 2004. Katalog je pripravilo Ministrstvo za znanost in tehnologijo LR Kitajske (MOST, Ministry of Science and Technology, Department for International Cooperation), v sodelovanju z drugimi državnimi in lokalnimi ministrstvi, Kitajsko akademijo znanosti (Chinese Academy of Sciences, CAS), Kitajsko inženirsko akademijo (Chinese Academy of Engeineering) in drugimi organizatorji.

Katalog je zainteresiranim na vpogled na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport, Sektor za mednarodno znanstveno sodelovanje, Oddelek za bilateralno sodelovanje (kontaktna oseba: Zdenka Pucelj-Tič, tel. 478 4693 ali 478 4676).

Podrobnejši podatki v zvezi z s konferencami in razstavami so dosegljivi preko naslednjih spletnih strani: