Mednarodno sodelovanje

Kitajska

Novice, obvestila

Znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko na področju krajinske arhitekture

Od 9. do 20.6.2004 sta se na delovnem obisku v Sloveniji mudila predstavnika Pekinške univerze (Peking University) prof. Li Dihua, Oddelek za ekologijo in prof. Zhang Tianxin, Oddelek za regionalno in urbanistično planiranje.

Obisk je bil realiziran v okviru slovensko-kitajskega multidisciplinarnega projekta (varstvo okolja, urejanje krajine, družboslovne vede, urbanizem) Vzorčno modeliranje zgradbe »trajnostnih skupnosti« in sistem indikatorjev za njihovo vrednotenje na primeru mesta Peking, ki poteka med Oddelkom za krajinsko arhitekturo Biotehniške fakultete v Ljubljani (nosilec: prof.dr. Davorin Gazvoda) in Pekinško univerzo, Center za krajinsko arhitekturo (CLAP, Center of Landscape Architecture), v sodelovanju z lokalnimi institucijami.

Sodelovanje Oddelka za krajinsko arhitekturo Univerze v Ljubljani sega v l. 2001 in je preko izmenjav raziskovalcev in študentov prerasel v zanimiv projekt s področja urejanja krajine.

Projektni skupini sta pregledali rezultate dosedanjih raziskav in se dogovorili za potek nadaljnjega dela na projektu.

V času bivanja v Sloveniji sta se kitajska gosta udeležila tudi otvoritve skupne slovensko-kitajske razstave »Kitajski projekti«, ki poteka od 15.6. do 29.6.2004 v Mali Galeriji v Cankarjevem domu V Ljubljani. Razstavo je pripravila Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za krajinsko arhitekturo, v sodelovanju s Pekinško univerzo, Oddelkom za urbane in okoljske znanosti, ter Groleger arhitekti d.o.o., v sodelovanju s »Turen design« inštitutom iz Pekinga.

Razstava je rezultat skupnega dela slovenske in kitajskih projektnih skupin v preteklih letih in njihovega uspešnega sodelovanja na petih projektnih nalogah:

  • načrti za Narodni park Wulignyuan, provinca Hunan (uvrščen v seznam svetovne dediščine Unesca
  • projekt »Veliki krog« - Dahuan Park v Pekingu
  • nagrajeni projekt mednarodnega natečaja za urbanistično in arhitekturno zasnovo površin Olimpijskih iger v Pekingu l. 2008 – 3. nagrada (projekt »Lotus«)
  • urbanistična zasnova za mesto Zhgonghu in vasTianzishan
  • poslovna ulica Huangyan v mestu Taizhou
  • projekt za vile v mestu Henan.

Rezultati dosedanjega sodelovanja so po oceni slovenskih kot tudi kitajskih sodelavcev ugodna podlaga za nadaljevanje in širitev sodelovanja.