Mednarodno sodelovanje

Kitajska

Novice, obvestila

Rezultati sodelovanja med oddelkom za agronomijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani in Biotehnološkim oddelkom Univerze Shanxi, LR Kitajska

V okviru slovensko-kitajskega projekta Raziskave flavonoidov v ajdi, ki poteka na osnovi Protokola o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med R Slovenijo in LR Kitajsko za obdobje 2003-2004 med Oddelkom za agronomijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani (nosilec prof.dr. Ivan KREFT) in Univerzo Shanxi, Institut za biotehnologijo, Taiyuan, Provinca Shanxi (nosilec prof. Zheng ZHANG) so bili v letu 2003 doseženi pomembni rezultati. Gre za nadaljevanje aktivnosti iz prejšnjih let

Rezultati raziskav sekundarnih metabolitov pri ajdi so bili objavljeni v mednarodni znanstveni reviji Journal of Agricultural and Food Chemistry, ki jo izdaja American Chemical Society in velja v mednarodnem obsegu za najpomembnejšo znanstveno revijo z interdisciplinarnega področja agronomije.

V delu je primerjava vsebnosti rutina in kvercitina v evropskem in kitajskih vzorcih tatarske ajde. Kitajski vzorci za analize so bili nabrani na območju prvotnega izvora tatarske ajde na mejnem goratem območju (nadmorska višina okoli 3000 m) Yunanna, Sichuana in Vzodnega Tibeta in doslej še niso bili raziskani.

Poleg sodelavcev z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani (N. Fabjan, I. Kreft) sta v omenjeni raziskavi sodelovala tudi sodelavca Nacionalnega inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo v Žalcu, dr. Janko Rode in dr. Iztok Jože Košir, s kitajske strani pa prof. WANG Zhunhua in prof. ZHANG Zheng.

V okviru omenjenega sodelovanja so slovenski strokovnjaki pomagali kitajskim znanstvenikom z Univerze Shanxi pripraviti tudi uvodno razpravo za mednarodno znanstveno monografijo »Ethnobotany of buckwheat«, katere uredništvo je koordiniral prof.dr. Ivan Kreft in je letos izšla pri založbi Jinsol Publishing Co., Seoul, R Koreja.