Mednarodno sodelovanje

Kitajska

Novice, obvestila

Obisk predstojnika Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU na Kitajskem

V okviru slovensko-kitajskega znanstvenega sodelovanja se je med 24. septembrom in 3. oktobrom 2003 mudil na raziskovalnem delu v provinci Yunnan, Kitajska, dr. Tadej Slabe, predstojnik Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU iz Postojne.

Obisk je bil realiziran v okviru Protokola o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko za obdobje 2003-2004, projekt »Raziskave značilnosti polnjenja kraškega vodonosnika in prenos onesnaževanja v zbirnem območju jezera Dianči: primer izvira Haiyuansi (A Research on the characteristics of karst aquifer recharge and contaminations transfer in Dianchi Lake drainage basin: a case study of Haiyuansi spring«).

Ob priliki obiska je vlada province Yunnan podelila dr. Slabetu priznanje Friendship with Yunnan award 2003 kot izraz priznanja dolgoletnemu sodelovanju med Inštitutom za raziskovanje krasa ZRC SAZU iz Postojne in Geografskim inštitutom Univerze Yunnan v Kunmingu.