Mednarodno sodelovanje

Japonska

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Japonsko v obdobju od 1. 4. 2021 do 31. 3. 2023

Razpis
  Okvirni datum

  Objava javnega razpisa, Ur.l.RS, št. 89/2020

19.06.2020

  Zaključek razpisa

07.09.2020

  Odpiranje vlog

18.09.2020

  Ocenjevanje vlog

10.12.2020

  Zasedanje meddržavne komisije

25.01.2021

  Obvestilo prijaviteljem v prijavah

16.02.2021

  Objava rezultatov na spletni strani agencije

15.02.2021

  Sofinanciranje izbranih bilateralnih projektov

01.04.2021 do 31.03.2023
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano