Mednarodno sodelovanje

Japonska

Novice, obvestila

Poziv za podoktorske štipendije za raziskovalno delo na Japonskem v letu 2015 za raziskovalce iz Republike Slovenije

Na podlagi Memoranduma o soglasju o znanstvenem sodelovanju med Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije (MIZŠ) in Japonskim združenjem za spodbujanje znanosti (JSPS) JSPS vsako leto zagotavlja predvidoma 3 podoktorske štipendije za raziskovalno delo na Japonskem za raziskovalce iz Republike Slovenije.

Štipendije so namenjene mladim, obetavnim raziskovalcem za raziskovalno delo pod vodstvom japonskih znanstvenikov na japonskih raziskovalnih inštitutih in univerzah.

Področja: vse vede

Trajanje: 12 ali 24 mesecev

Rok prijave pri MIZŠ: 30. april 2015. 

Odhod na Japonsko: kadarkoli med 1.4. in 30.11.2015

Pogoji:

  • državljanstvo Republike Slovenije,
  • doktorat znanosti (od pridobitve doktorata ne sme preteči več kot 6 let),
  • kandidati, ki jim je bila v preteklosti že dodeljena štipendija JSPS, ne morejo ponovno kandidirati),
  • potreben je vnaprejšnji dogovor z japonskim gostiteljem o programu raziskovanja oz. dela

Stroški: JSPS krije stroške povratne letalske vozovnice, mesečno nadomestilo 362.000 Y, nadomestilo za namestitev v enkratnem znesku 200.000 Y, nezgodno in zdravstveno zavarovanje

Kandidati se prijavijo na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS. Prijavi je potrebno priložiti naslednje dokumente (vsi dokumenti, razen kopije doktorata -potrdila, morajo biti v izvirniku):

  • prijavni obrazec,
  • kopija dokazila o doktoratu s prevodom v angleški ali japonski jezik (ni potrebno overiti),
  • priporočilno pismo nadrejenega v angleškem ali japonskem jeziku,
  • pisno soglasje japonskega gostitelja v angleškem ali japonskem jeziku

Če se na poziv prijavi več študentov, kot je dogovorjena slovenska kvota , bodo prednostno izbrani tisti, ki imajo na osnovi vrednotenja bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti po metodologiji ARRS na dan oddaje vloge višji seštevek točk pri kategoriji A (A1 + A2 + A3).

Podrobnejše informacije in prijavni obrazec so na spletni strani MIZŠ.

Kontaktna oseba:

Mag. Darka Tea Glažar

Vodja Službe za mednarodno sodelovanje in evropske zadeve, MIZŠ

Tel: +386 1 / 400 5294

e-mail: tea.glazar@gov.si