Mednarodno sodelovanje

Japonska

Novice, obvestila

Podoktorske štipendije za raziskovalno delo na Japonskem v letu 2013 za raziskovalce iz Republike Slovenije - kvota za Slovenijo je izpolnjena

Prijave za podoktorske štipendije za raziskovalno delo na Japonskem v letu 2013 za raziskovalce iz Republike Slovenije niso več mogoče, ker je kvota za Slovenijo izpolnjena.


Na podlagi Memoranduma o soglasju o znanstvenem sodelovanju med Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije in Japonskim združenjem za spodbujanje znanosti (JSPS) – podpisan aprila 2001 - JSPS vsako leto zagotavlja podoktorske štipendije za raziskovalno delo na Japonskem za raziskovalce iz Republike Slovenije.

Štipendije so namenjene mladim, obetavnim raziskovalcem za raziskovalno delo pod vodstvom japonskih znanstvenikov na japonskih raziskovalnih inštitutih in univerzah.

Področja: vse vede.

Trajanje: 12 ali 24 mesecev

Rok prijave pri MIZKŠ: najmanj tri mesece pred predvidenim nastopom štipendije, zadnji rok za prijavo je ob še razpoložljivih mestih 31. julij 2013, saj prispele vloge sproti pošiljamo na JSPS (za japonsko fiskalno leto 2013, t.j. od 1.4.2013 – 31.3.2014)

Opomba: kvota štipendij namenjenih Sloveniji za leto 2013 je omejena in bo predvidoma nižja kot lansko leto (v 2012 tri štipendije).

Odhod na Japonsko: kadarkoli med 1.4. in 30.11.2013

Pogoji:

  • državljanstvo Republike Slovenije,
  • doktorat znanosti (od pridobitve doktorata ne sme preteči več kot 6 let),
  • kandidati, ki jim je bila v preteklosti že dodeljena štipendija JSPS, ne morejo ponovno kandidirati),
  • potreben je vnaprejšnji dogovor z japonskim gostiteljem o programu raziskovanja oz. dela

Stroški: JSPS krije stroške povratne letalske vozovnice, mesečno nadomestilo 362.000 Y, nadomestilo za namestitev v enkratnem znesku 200.000 Y, nezgodno in zdravstveno zavarovanje

Kandidati se prijavijo na Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport RS. Prijavi je potrebno priložiti naslednje dokumente (vsi dokumenti, razen kopije doktorata -potrdila, morajo biti v izvirniku):

  • prijavni obrazec,
  • kopija dokazila o doktoratu s prevodom v angleški ali japonski jezik (ni potrebno overiti),
  • priporočilno pismo nadrejenega v angleškem ali japonskem jeziku,
  • pisno soglasje japonskega gostitelja v angleškem ali japonskem jeziku

Podrobnejše informacije in prijavni obrazec so v prilogah.

Informacije in prijave:

mag. Tea Glažar,
tel. 01 478 4713,
e-pošta: tea.glazar@gov.si 

Prilogi: