Mednarodno sodelovanje

Japonska

Novice, obvestila

Podoktorske štipendije za raziskovalno delo na Japonskem v letu 2011 za raziskovalce iz Republike Slovenije

Na podlagi Memoranduma o soglasju o znanstvenem sodelovanju med Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije in Japonskim združenjem za spodbujanje znanosti (JSPS) – podpisan aprila 2001 - JSPS vsako leto zagotavlja tri podoktorske štipendije za raziskovalno delo na Japonskem za raziskovalce iz Republike Slovenije.

Štipendije so namenjene mladim, obetajočim raziskovalcem za raziskovalno delo pod vodstvom japonskih znanstvenikov na japonskih raziskovalnih inštitutih in univerzah.

Področja: humanistika, družboslovne in naravoslovno matematične vede.

Trajanje: 12 ali 24 mesecev

Rok prijave pri MVZT: najmanj tri mesece pred predvidenim nastopom štipendije, zadnji rok za prijavo je 31. julij 2011 (za japonsko fiskalno leto 2011, t.j. od 1.4.2011 – 31.3.2012)

Odhod na Japonsko: kadarkoli med 1.4. in 30.11.2011

Pogoji:

  • državljanstvo Republike Slovenije,
  • doktorat znanosti (od pridobitve doktorata ne sme miniti več kot 6 let),
  • kandidati, ki jim je bila v preteklosti že dodeljena štipendija JSPS, ne morejo ponovno kandidirati),
  • potreben je vnaprejšnji dogovor z japonskim gostiteljem o programu raziskovanja oz. dela

Stroški: JSPS krije stroške povratne letalske vozovnice, mesečno nadomestilo 362.000 Y, nadomestilo za namestitev v enkratnem znesku 200.000 Y, nezgodno in zdravstveno zavarovanje

Kandidati se prijavijo na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS. Prijavi je potrebno priložiti naslednje dokumente (vsi dokumenti, razen kopije doktorata (potrdila), morajo biti v izvirniku):

  • prijavni obrazec,
  • kopija dokazila o doktoratu s prevodom v angleški ali japonski jezik (ni potrebno overiti),
  • priporočilno pismo nadrejenega v angleškem ali japonskem jeziku,
  • pisno soglasje japonskega gostitelja v angleškem ali japonskem jeziku

Podrobnejše informacije so na naslovu: http://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/postdoctoral.html 

Informacije in prijave:

dr. Marija Škerlj,
tel. 01 478 4696,
e-pošta: marija.skerlj@gov.si