Mednarodno sodelovanje

Japonska

Novice, obvestila

Informacija o podoktorskih štipendijah za slovenske kandidate s strani Japonskega združenja za spodbujanje znanosti, JSPS

JAPONSKA, JSPS PODOKTORSKE ŠTIPENDIJE ZA KANDIDATE IZ REPUBLIKE SLOVENIJE 2006

Na podlagi Memoranduma o soglasju o znanstvenem sodelovanju med Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije in Japonskim združenjem za spodbujanje znanosti (JSPS) – podpisan aprila 2001 - JSPS vsako leto zagotavlja tri podoktorske štipendije za raziskovalno delo na Japonskem za raziskovalce iz Republike Slovenije.

Štipendije so namenjene mladim, obetajočim raziskovalcem za raziskovalno delo pod vodstvom japonskih znanstvenikov na japonskih raziskovalnih inštitutih in univerzah.

Področja: humanistične, družboslovne in naravoslovno matematične vede

Kandidati se prijavijo pri Ministrstvu RS za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.

Trajanje: 12 – 24 mesecev

Rok prijave pri MVZT: najmanj tri mesece pred predvidenim nastopom štipendije, zadnji rok 30.06.2006 (za japonsko fiskalno leto 2006; od 1.4.2006 – 31.3.2007)

Odhod na Japonsko: med 1.4. in 30.11.2006

Pogoji:

  • državljanstvo Republike Slovenije,
  • doktorat znanosti (od pridobitve doktorata ne sme miniti več kot 6 let),
  • kandidati, ki jim je bila v preteklosti že dodeljena štipendija JSPS, ne morejo ponovno kandidirati,
  • potreben je vnaprejšnji dogovor z japonskim gostiteljem o programu raziskovanja oz. dela

Stroški: JSPS krije stroške povratne letalske vozovnice, mesečno nadomestilo 392.000 Y, nadomestilo za namestitev v enkratnem znesku 200.000 Y, lokalni prevoz v zvezi z raziskovanjem 58.500 Y letno, nezgodno in zdravstveno zavarovanje)

Kandidati se prijavijo na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS. Prijavnemu obrazcu (ni v elektronski obliki) je potrebno priložiti naslednje dokumente:

  • kopijo doktorata s prevodom v angleški ali japonski jezik (ni potrebno overiti),
  • priporočilno pismo nadrejenega v angleškem ali japonskem jeziku
  • pisno soglasje japonskega gostitelja v angleškem ali japonskem jeziku

Informacije in prijave: ga. Alenka Mihailovski, tel. 01 4784 690, e-pošta: alenka.mihailovski@gov.si