Mednarodno sodelovanje

Hrvaška

Novice, obvestila

7. zasedanje Slovensko-Hrvaškega skupnega odbora za znanstveno in tehnološko sodelovanje

V Zagrebu je 4. 11. 2003 potekalo 7. zasedanje skupnega odbora za znanstveno in tehnološko sodelovanje, ki je v skladu s sklepom Vlade RS imenovan na osnovi Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške (podpisan 8. julija 1994).

Skupni odbor je izmed več kot 60 prijav izbral 42 novih dveletnih projektov, enemu projektu je odobril enoletno podaljšanje v tretje leto.

Izbrani projekti so z naslednjih znanstveno-raziskovalnih področij: naravoslovno-matematičnih ved, biotehnologije, biomedicine, novih materialov, družbenih in humanističnih ved.

V letu 2004 bo tako skupno število dvostranskih projektov s Hrvaško 117.

Vodji delegacij, s slovenske strani dr. Zoran Stančič, državni sekretar za znanost na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport RS in s Hrvaške dr. Nada Švob-Đokić, pomočnica ministra za mednarodno sodelovanje na Ministrstvu za znanost in tehnologijo R Hrvaške sta podpisala protokol, ki določa administrativne in finančne okvire za izvajanje skupnih projektov in drugih oblik sodelovanja.

Obe strani bosta spodbujali bilateralne projekte, ki vodijo v druge evropske raziskovalne projekte in programe.