Mednarodno sodelovanje

Francija

Novice, obvestila

Napoved objave javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Francosko republiko – CEA (Komisariat za atomsko energijo) v mesecu maju 2007

Zaradi izjemno kratkega roka za predložitev prijav, razpis bo odprt v obeh državah samo do 26. junija 2007, objavljamo kratko informacijo o najavljenem javnem razpisu.

Predvideni datum objave: Maj 2007

Predvideni datum zaključka: Konec junija 2007

Izdajatelj: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, ARRS

Status: Planiran javni razpis

Kontaktna oseba: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije: Marjetica Primožič (478 4715 in 041 755 077)

Objava razpisa: V Uradnem listu RS

Objava razpisa in razpisne dokumentacija/obrazci in navodila: ARRS

Obrazložitev k napovedniku objave javnega razpisa, zaradi kratkega roka za predložitev prijav

Predmet javnega razpisa:

Sofinanciranje mednarodnih znanstvenoraziskovalnih projektov na naslednjih področjih:

  • znanosti o življenju;
  • nove tehnologije za energijo (gorivne celice, biogoriva);
  • novi materiali (novi katalitični materiali, nanomateriali in računalniške simulacije);
  • jedrska energija (staranje materialov);
  • laserji.

Namen in cilji razpisa

Namen razpisa je v skladu z Resolucijo o Nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu za obdobje 2006-2010 (Uradni list RS, št.3/2006) in usmeritvami Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije v obliki Uredbe o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju med Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije ter Komisariatom za atomsko energijo na področju znanstvenih raziskav-CEA, omogočanje poglobitve znanja, znanstvenega napredka, gospodarske učinkovitosti ter hitrejšega gospodarskega razvoja Slovenije s sodelovanjem slovenskih in francoskih raziskovalcev oz. nacionalnih partnerjev.

Opomba: Na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije je v letu 2006 že bil (prvič) objavljen Javni razpis s CEO. V kolikor se želite bolje seznaniti s vsebino tega že objavljenega in zaključenega razpisa, za vašo lažjo pripravo na letošnji javni razpis, je bil le-ta objavljen v Uradnem listu RS, št. 85-86/06 z dne 11.8. 2006 in na domači strani ministrstva v rubriki - Javni razpisi iz leta 2006, skupaj z razpisno dokumentacijo.

Okvirna višina sredstev

Predvidena orientacijska višina sredstev za izvedbo tega razpisa je 420.000 EUR. Agencija bo predvidoma sofinancirala 3-5 najboljših projektov. Posamezni projekt bodo predvidoma sofinancirani največ do višine 105.000 EUR.

Obdobje porabe sredstev

Predvideni rok začetka sofinanciranja je 1.8.2007.

Razpisna dokumentacija

Razpisna dokumentacija bo na voljo na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost RS, Službi za mednarodno sodelovanje, Trg OF 13, 1000 Ljubljana in na spletni strani www.arrs.gov.si.