Mednarodno sodelovanje

Finska

Novice, obvestila

Preklic objave Javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Finsko v letu 2010

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije preklicuje objavo Javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Finsko v letu 2010, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 25/10 z dne 26. 3. 2010, na strani 648.

Preklic je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 33/10 z dne 23. 4. 2010.