Mednarodno sodelovanje

Finska

Novice, obvestila

Sprememba obrazcev pri Javnem razpisu za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Finsko v letu 2009 in pojasnilo k razpisu

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija) objavlja, da so obrazci v prilogi Javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Finsko v letu 2009 spremenjeni z datumom 11.6.2009. Prijavitelje prosimo, da pri prijavi na razpis uporabijo nove obrazce.

Pojasnilo k razpisu:

Glede na Memorandum o znanstvenem sodelovanju med Finsko Akademijo ter Javno agencijo za raziskovalno dejavnost Republike z dne 28.01.2008 agencija sofinancira obiske finskih raziskovalcev pri slovenskih raziskovalcih v okviru izvedbe ali priprave skupnih znanstvenoraziskovalnih projektov. Na finski strani lahko finski raziskovalec na podoben način zaprosi za sofinanciranje obiska slovenskega raziskovalca v finski raziskovalni organizaciji pri Finski akademiji, kot je podrobno navedeno na njihovi spletni strani.

Letošnji razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 42/09 z dne 5.6.2009, s prijavnima rokoma 15.7.2009 in 16.9.2009; slovenske raziskovalne skupine lahko zaprosijo za sofinanciranje obiskov finskih raziskovalcev v letu 2009 v trajanju največ 14 dni. Glede na izkazan interes bo agencija predvidoma jeseni leta 2009 razpisala podoben razpis za leto 2010.