Mednarodno sodelovanje

Finska

Novice, obvestila

Obisk delegacije Ministrstva za šolstvo, znanost in šport v Republiki Finski in v Kraljevini Švedski januarja 2003

Obisk slovenske delegacije v Republiki Finski je rezultat sistematičnih prizadevanj Ministrstva za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije za vzpostavitev tesnejših stikov z Ministrstvom za izobraževanje Republike Finske in s tem za zagotovitev ustreznejših pogojev dvostranskega sodelovanja med slovenskimi in finskimi znanstvenimi in raziskovalnimi institucijami.

Memorandum o znanstvenem sodelovanju med Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport in Finsko akademijo bo podpisan, 20. januarja 2003 v Helsinkih. Memorandum bo podpisal na slovenski strani državni sekretar za znanost Ministrstva za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije, dr. Zoran Stančič, na finski strani pa predsednik Finske akademije, prof. dr. Reijo Vihko.

Slovenska delegacija bo poleg podpisa memoranduma na Finski akademiji in pogovora z delegacijo Finske akademije pod vodstvom predsednika, prof. dr. Reija Vihkoja, obiskala še Ministrstvo za izobraževanje Republike Finske in Finski nacionalni sklad za raziskave in razvoj - SITRA.

Namen obiska slovenske delegacije na Švedskem je obisk Ministrstva za izobraževanje in znanost Kraljevine Švedske, pogovor o razširitvi znanstvenega sodelovanja ter dogovor o pripravi dvostranskega akta na področju znanosti in tehnologije. Slovenija s Švedsko še nima podpisanega takega dokumenta. Od leta 1993 je v veljavi samo dogovor o skupni potrditvi nasledstva pogodb.

Delegacija bo imela pogovore še na Agenciji za inovacije-Vinnova, Kraljevi Akademiji za znanost in Raziskovalnem svetu.