Mednarodno sodelovanje

Ciper

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenotehnološkega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Ciper v letih 2008 in 2009

Na drugem zasedanju slovensko-ciprske meddržavne komisije za znanost in tehnologijo, dne 21. septembra 2007 v Ljubljani, je bilo od obravnavanih 11 projektov, sprejetih 8 skupnih slovensko-ciprskih projektov. Podpisani Protokol 2. zasedanja slovensko-ciprske komisije za projektno sodelovanje ter sprejete projekte objavljamo v spodaj priloženi tabeli. UO ARRS mora listo 8 sprejetih projektov s sklepom o sofinanciranju še potrditi.

Rezultat Javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenotehnološkega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Ciper v letih 2008 in 2009 je osem sprejetih projektov, čas izvajanja projektov je 2 leti, od januarja 2008 do decembra 2009.

Priloga: