Mednarodno sodelovanje

Ciper

Novice, obvestila

Javni razpis za sofinanciranje znanstveno-tehnološkega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Ciper v letih 2006 in 2007 se je zaključil

Javna agencija za raziskovalno dejavnost je objavila, da je rok za prijavo na Javni razpis za sofinanciranje znanstveno-raziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Ciper podaljšan do 30. septembra 2005 do 12.00 ure.

Razpis je bil objavljen v Ur.l. št RS 404-03-24/2005 z dne 4.5.2005 s prijavnim rokom 15. september 2005. Prijavni rok podaljšujemo zaradi uskladitve razpisa s ciprsko stranjo.

 

Mag. Peter Volasko
Sekretar