Mednarodno sodelovanje

Velika Britanija

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje raziskovalnih mrežnih projektov (Research Network Projects) med Republiko Slovenijo in Veliko Britanijo ter Severno Irsko za obdobje od 1.1.2008 do 31.12.2008

Na osnovi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske o sodelovanju v izobraževanju, kulturi in znanosti je v Ljubljani z dne 17.12. 2007 potekalo 8. zasedanja združenega odbora za znanstvenoraziskovalno sodelovanje med R Slovenijo in Veliko Britanijo in Severno Irsko.

Mešana komisija za znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Veliko Britanijo in Severno Irsko je obravnavala 19 predlogov projektov, ki so bili prijavljeni v skladu z razpisnimi kriteriji v obeh državah in sprejela 13 projektov.

Sprejete projekte mora potrditi in sprejeti v sofinanciranje še Upravni odbor ARRS - Javne agencije za raziskovalno sodelovanje Republike Slovenije.

Priloga:
  • Protokol in seznam slovensko-britanskih raziskovalnih projektov za leto 2008