Mednarodno sodelovanje

Velika Britanija

Novice, obvestila

4. zasedanje slovensko-britanskega skupnega odbora za znanstveno in tehnološko sodelovanje v okviru programa »Partnerships in Science«

V Ljubljani je bilo v sredo dne 7. januarja 2004 Četrto zasedanje slovensko-britanskega skupnega odbora za znanstveno in tehnološko sodelovanje, ki je bil ustanovljen na osnovi Sporazuma o sodelovanju v izobraževanju, znanosti in kulturi med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske (podpisan v juniju 1994 v Londonu ).

Skupni odbor je pregledal 30 na Javni razpis prispelih predlogov projektov in izbral 16 projektov za podaljšanje v naslednjem programskem obdobju to je 1.1. 2004 do 31.12.2004, potrjenih je bilo tudi 7 novih enoletnih projektov in zavrnjeni so bili 3 predlogi projektov. Trem projektom so bili dodeljeni exploratory obiski, na osnovi katerih bi se morda lahko razvilo nadaljnje sodelovanje, 1 od sprejetih projektov pa je aplikacijski, kjer bo sodelovanje odvisno tudi od drugih partnerjev Projekti so bili izbrani z različnih znanstveno-raziskovalnih področij: tehnike, naravoslovja, biotehnologije, družboslovja in informatike. Člani delegacij so si izmenjali tudi informacije o znanstveni in tehnološki politiki v obeh državah.

Vodji delegacij, s slovenske strani ga. Alenka Kocjan, vodja oddelka za mednarodno znanstveno sodelovanje v Sektorju za mednarodno bilateralno znanstveno sodelovanje pri Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije in g. Steve Green direktor The British Councila v Ljubljani bosta podpisala protokol o dvostranskem sodelovanju v obliki Agreed minutes, ki določa administrativne okvire za izvajanje skupnih projektov. Naslednji razpis za skupne projekte v okviru programa »Partnerships in Science« bo objavljen v mesecu maju naslednje leto in bo odprt do 20. oktobra 2004. Za razpis v letu 2004 določena prioritetna področja so predvsem: okoljske tehnologije (upravljanje in zaščita okolja, skrb za vodno bogastvo, raziskave na področju genetike, organsko kmetovanje, tehnične vede, biotehnologija [hrana in zdravje], aplikativna fizika, kemija in matematika, medicina, nacionalna dediščina, sodobni družbeni izzivi).

Zaradi spodbujanja neposrednega sodelovanja med znanstveno-raziskovalnimi institucijami obeh držav na področju projektnega sodelovanja v znanosti in tehnologiji ter skupnega sodelovanja v programih EU in drugih mednarodnih programih so predvidena tudi redna letna srečanja visokih državnih uradnikov obeh ministrstev.