Mednarodno sodelovanje

Avstrija

Novice, obvestila

Tretje zasedanje skupnega odbora za znanstveno in tehnološko sodelovanje za izvajanje sporazuma med republiko Slovenijo in republiko Avstrijo o znanstveno-tehničnem sodelovanju

V Ljubljani bo 15. in 16. decembra 2003 potekalo 3. zasedanje skupnega odbora za znanstveno in tehnološko sodelovanje za izvajanje Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o znanstveno-tehničnem sodelovanju.

Na javni razpis za sofinanciranje skupnih slovensko-avstrijskih znanstveno tehnoloških projektov v obdobju 2004-2005 je prispelo 38 prijav.

Prijave so pretežno s področja naravoslovja in tehnike, pri čemer je največji delež prijav s področja materialov, sledijo pa s področij družboslovja in humanistike, biotehnologije, elektronike, varstva okolja, informacijskih tehnologij in medicine.

Vodji obeh delegacij, s slovenske strani dr. Niko Herakovič, državni podsekretar in vodja sektorja za mednarodno znanstveno sodelovanje na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport RS in z avstrijske Dr. Anneliese Stoklaska, vodja oddelka za mednarodno raziskovalno sodelovanje na avstrijskem Zveznem ministrstvu za izobraževanje, znanost in kulturo, bosta podpisala protokol z delovnim programom, ki bo določil administrativne in finančne okvire za izvajanje skupnih projektov in drugih oblik sodelovanja.

Obe strani bosta spodbujali bilateralne projekte, ki bodo pospeševali regionalno in multilateralno sodelovanje, zlasti sodelovanje v 6. okvirnem programu EU.