Mednarodno sodelovanje

Avstrija

Novice, obvestila

Perspektive avstrijsko-slovenskega znanstvenega sodelovanja v Evropskem raziskovalnem prostoru po vstopu Slovenije v EU

Samo nekaj mesecev nas še loči od zgodovinskega trenutka, ko bo Slovenija postala polnopravna članica Evropske unije. Vstop Slovenije v EU odpira nove dimenzije odnosov med Avstrijo in Slovenijo. Odpirajo se številne možnosti za sodelovanje glede skupne izgradnje na znanju temelječe družbe, ki naj bo osnova za trajnostni razvoj in za konkurenčnost evropskega gospodarstva v svetovnem merilu.

Joanneum Research (www.joanneum.ac.at) je največja neuniverzitetna raziskovalna ustanova avstrijske zvezne dežele Štajerske in druga največja tovrstna ustanova v Avstriji. S svojimi 360 sodelavci je Joanneum Research (ki je v 100% lasti dežele Štajerske) vključen v številne programe regionalnega sodelovanja, kot je to na primer 'Zukunftsregion Süd-Ost'.

Predavatelj bo v svojem predavanju najprej podal nekaj osnovnih informacij o evropskih trendih na področju mednarodnega sodelovanja s pogledom na skupni evropski raziskovalni prostor. V drugem delu predavanja bo predstavil nekaj obstoječih in načrtovanih projektov znanstveno-raziskovalnega sodelovanja med Avstrijo in Slovenijo. V tretjem delu pa Vam bo stal na razpolago za diskusijo.

Dr. Pelzl je študiral v Gradcu jezikoslovje, orientalistiko, zgodovino in filozofijo; predaval in raziskoval je na univerzah v Gradcu, Hamburgu in Münsterju; od 1979-1997 je bil sodelavec oziroma vodja znanstvene redakcije avstrijskega radia ORF. Od leta 1997 je znanstveni direktor Joanneum Research.

(predavanje bo v nemščini s konsekutivnim prevajanjem v slovenščino)

v petek, 05. decembra 2003 ob 11.00 h v mali dvorani na Tomšičevi (vhod Šubičeva 4) parlamenta Republike Slovenije

Če se želite udeležiti predavanja, Vas prosimo, da predhodno najavite Vaš obisk na tel. št. 478 9802 Vabilo velja samo po predhodni potrditvi udeležbe.