Mednarodno sodelovanje

ZDA

Novice, obvestila

Obvestilo izvajalcem bilateralnih projektov z Združenimi državami Amerike

Obvestilo se nanaša na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike v obdobju od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2020 in Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike v obdobju od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2021.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija) je dne 20. 6. 2018 objavila Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike v obdobju od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2020. Rezultati predmetnega javnega razpisa so bili objavljeni 30. 10. 2018. Kot izhaja iz naslova javnega razpisa, je bilo izvajanje bilateralnih projektov odobreno za obdobje od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2020. Agencija je izvajalce navedenih bilateralnih projektov dne 15. 4. 2020 obvestila, da je bilo izvajanje njihovih bilateralnih projektov na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omejitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo podaljšano za eno leto, pri čemer je obseg financiranja ostal nespremenjen.

Dne 24. 7. 2019 je agencija objavila Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike v obdobju od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2021. Rezultati predmetnega javnega razpisa so bili objavljeni 4. 10. 2019.

Na ministrstvu, pristojnem za znanost, ki koordinira aktivnosti na področju bilateralnega sodelovanja, in na agenciji se zavedamo, da je bilo v okoliščinah pandemije nove koranavirusne bolezni bilateralno znanstveno sodelovanje v obliki mobilnostnih projektov zaradi izredno omejenih možnosti potovanj eden najbolj prizadetih mehanizmov, pri čemer je bilo zaradi preventivnih ukrepov, ki so v veljavi v ZDA, še posebej prizadeto bilateralno sodelovanje z ZDA. Zaradi tega sta si ministrstvo, pristojno za znanost, in agencija ves čas trudila najti možnosti ponovnega podaljšanja obdobja izvajanja bilateralnih projektov z ZDA. Žal neposredno podaljšanje obdobja izvajanja navedenih projektov ni mogoče.

Skladno z najavo objave javnega razpisa za bilateralno sodelovanje z ZDA na spletnih straneh agencije bo agencija do konca leta 2021 objavila javni razpis, kjer bo okvirna višina sredstev javnega razpisa bistveno višja od razpisne vrednosti v preteklih letih. Na javni razpis se bodo lahko prijavili tudi nosilci bilateralnih projektov, ki so že imeli odobrene bilateralne projekte v okviru zgoraj navedenih javnih razpisov.