Mednarodno sodelovanje

Ukrajina

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Ukrajino v letih 2011 - 2012

Objavljamo rezultate Javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Ukrajino v letih 2011 - 2012 (Ur. l. RS, št. 29/10, z dne 9.4.2010) v obliki Protokola znanstvenega in tehnološkega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Ukrajino v letih 2011-2012, ki je bil sprejet po dopisni poti dne 19.05.2011. Na razpis v Republiki Sloveniji je v roku prispelo 21 pravilno označenih vlog. Slovensko-ukrajinski odbor je sklenil, da bosta državi sofinancirali 9 skupnih projektov v obdobju od 2011-2012.

Priloge:
  • Protokol 5. zasedanja skupnega odbora:
  • Seznam sprejetih projektov: