Mednarodno sodelovanje

Turčija

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo v letih 2016-2018

Objavljamo rezultate Javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo v letih 2016-2018 v obliki "Decision Document"-a, ki sta ga dopisno podpisala mag. Darka Tea Glažar, vodja Službe za mednarodne odnose in evropske zadeve, MIZŠ in dr. Orkun Hasekioglu, podpredsednik TUBITAKA.

Mešana komisija za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo je prejela 32 predlogov projektov, od teh je obravnavala 27 skupnih projektov, ker pet turških prijaviteljev ni oddalo prijavnega obrazca. Državi bosta sofinancirali pet (5) skupnih raziskovalnih projektov v letih 2016 -2018, ki so navedeni v skupno sprejetem dokumentu, ki se nahaja v Prilogi.


Priloga:
  • Podpisani slovensko-turški dokument (Decision Document) s tabelo sprejetih projektov: