Mednarodno sodelovanje

Turčija

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo v letih 2012 - 2014

Objavljamo izbor prijav za sofinanciranje z Javnega razpisa Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo v letih 2012-2014 (Ur. l. RS, št. 37/2011), ki ga je sprejela Slovensko - turška meddržavna komisija za znanost in tehnologijo.

Izbor prijav za sofinanciranje postane uradno veljaven, ko obe strani podpišeta Decision Document in izbor s sklepom potrdi direktor ARRS.

Priloga: