Mednarodno sodelovanje

Turčija

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati javnega razpisa za sofinanciranje znanstveno-raziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo v letih 2005 do 2008

Rezultati javnega razpisa za sofinanciranje znanstveno-raziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo v letih 2005 do 2008. Projekti so bili sprejeti korespondenčno, podpis z obeh strani je bil realiziran 17. oktobra. Sprejetih je bilo 5 projektov, katere mora potrditi še upravni odbor Agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Sprejeti slovensko - turški raziskovalni projekti za obdobje 2005-2008

 

Št. Naziv
organizacije
Naziv nosilca Nosilec Naslov projekta Naslov projekta Visits in
2005
Visits in
2006
Visits in
2007
To TR To SI To TR To SI To TR To SI
1 Institut Jožef Stefan Jamova 39 1000 Ljubljana Marjeta Šentjurc M. Maral Sunnetcioglu, Hacettepe University, Department of Physics Engineering, Ankara EPR raziskave interakcije površinsko aktivnih antidepresivov z membranami EPR investigation of surface active antidepressant drug - membrane interaction 2 x 1 teden 1x 1 teden in
1x3 mesece
2x1 teden
1 x 1 mesec
1x 1 teden in
1x 3 mesece
2x1teden in 1 x1 mesec 1x1teden in
1x3 mesece"
2 Institut Jožef Stefan Jamova 39 1000 Ljubljana Miran Čeh Mehmet Ali Gulgun, Sabanci Universitesi Muhendislik ve doga Bilimleri Fakultesi, Istanbul Razvoj mono-kristalov in elektronske keramike s procesom sintranja Development of Single Crystalline and Electroceramic Materials by Sintering Process 2 x 10 dni 2 x 10 dni 1x 1 mesec 1 x 1 mesec 1x10 dni 1 x 10 dni
3 Institut Jožef Stefan Jamova 39 1000 Ljubljana Slavko Bernik Ender Suvaci, Anadolu University, Department of Materials Science and Engineering, Eskisehir Razvoj tekturirane keramike na osnovi ZnO in njena karakterizacija Texturing and characterisation of ZnO-based Ceramics 2 x 14 dni 2 x 14 dni 2 x 14 dni 2 x 14 dni 2 x 14 dni 2 x 14 dni
4 ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika Novi trg 2 1000 Ljubljana Marjan Ravbar Orner Murat Yavas, Avalanche Research Development, Reconnaisance and Prevention Branch (CAGEM), Ankara Primerjava kartiranja snežnih plazov, protilavinskih ukrepov in objektov ter ugotavljanje njihove primernosti in uporabnosti v gorskih območjih Julijskih Alp (SZ Slovenija) in Rize-Sivrikaya (SV Turčija) Comparision of Avalanche Mapping and paravalanche Techniques Using in Slovenia and Turkey, and investigation Their Applicability in Julian Alps 8NW Slovenia) and Rize-Sivrikaya (NE Turkey) Regions 3 obiski 2x10 dni 3 obiski 2x10 dni 3 obiski 2x10 dni 3 obiski 2x10 dni 3 obiski 2 x 10 dni 3 obiski 2x10 dni
5 Univerza v Mariboru Fakulteta za strojništvo Smetanova 17 2000 Maribor Bojana Vončina E. Perrin Akcakoca, Egc University, Department of Textife Engineering, Izmir Vonj sproščujoči barvani tekstilni materiali Coloured odoured release textile materials 2 x 7 dni 2 x 7 dni 2 obiska 1x14 dni 1x 1 mesec 3 obiski 2x7 dni in 1x1 mesec 2 obiska 1x7 dni in 1x1 mesec 2 obiska 1x14 dni in 1x11 mesecev

 

Prilogi: